ï»? ž®è¯´æŽ’行榜_2014完结ž®è¯´æŽ’行榜_大众ž®è¯´¾|?/title> <link rel="stylesheet" href="/images/style.css" /> <script type="text/javascript" src="https://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/scripts/header.js"></script> <script type="text/javascript"> function ChangeDateTab(a,b) { for(c=1;c<=4;c++){ $('#tb' + a + '-' + c).hide(); $('#tbc'+ a + '-' + c).removeClass('ck1'); $('#tbc'+ a + '-' + c).addClass('ck2'); } $('#tb' + a + '-' + b).show(); $('#tbc'+ a + '-' + b).removeClass('ck2'); $('#tbc'+ a + '-' + b).addClass('ck1'); } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <script>login();</script> <div class="header"> <div class="header_logo"> <a href="/">大众ž®è¯´¾|?/a> </div> <script>panel();</script> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/modules/article/bookcase.php">我的书架</a></li> <li><a href="/xuanhuanxiaoshuo/">玄å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="/xiuzhenxiaoshuo/">修真ž®è¯´</a></li> <li><a href="/dushixiaoshuo/">都市ž®è¯´</a></li> <li><a href="/lishixiaoshuo/">历史ž®è¯´</a></li> <li><a href="/wangyouxiaoshuo/">¾|‘游ž®è¯´</a></li> <li><a href="/kehuanxiaoshuo/">¿U‘å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="/nvpinxiaoshuo/">女频ž®è¯´</a></li> <li><a href="/paihangbang/">排行榜单</a></li> <li><a href="/wanbenxiaoshuo/">完本ž®è¯´</a></li> </ul> </div> <div id="main"> <div style="height:10px"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸€ä¸?--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="rTD_L"/> </td> <td class="rTB" align="middle"> <span class="btitle">玄å‰ò™ì”法ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="rTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="rTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc1-1" onclick="ChangeDateTab('1','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc1-2" onclick="ChangeDateTab('1','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc1-3" onclick="ChangeDateTab('1','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb1-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/62027/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/book/10123/" title="ž®†å¤œ" target="_blank">ž®†å¤œ</a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/62381/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/book/61233/" title="无敌真寂å¯? target="_blank">无敌真寂å¯?/a></li> <li><a href="/book/3218/" title="龙王传说" target="_blank">龙王传说</a></li> <li><a href="/book/5399/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/1383/" title="逆剑狂神" target="_blank">逆剑狂神</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/52394/" title="极品透视学生" target="_blank">极品透视学生</a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/70095/" title="一剑独ž®? target="_blank">一剑独ž®?/a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/628/" title="无敌剑域" target="_blank">无敌剑域</a></li> <li><a href="/book/3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/book/62910/" title="无限先知" target="_blank">无限先知</a></li> <li><a href="/book/3207/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/33383/" title="攑ּ€é‚£ä¸ªå¥›_·«" target="_blank">攑ּ€é‚£ä¸ªå¥›_·«</a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/50778/" title="圣墟" target="_blank">圣墟</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/70039/" title="­‘…神制卡å¸? target="_blank">­‘…神制卡å¸?/a></li> <li><a href="/book/81770/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/62298/" title="¼œžå® ˜q›åŒ–" target="_blank">¼œžå® ˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/book/7068/" title="妖神è®? target="_blank">妖神è®?/a></li> </ul> </div> <div id="tb1-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/70095/" title="一剑独ž®? target="_blank">一剑独ž®?/a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/33383/" title="攑ּ€é‚£ä¸ªå¥›_·«" target="_blank">攑ּ€é‚£ä¸ªå¥›_·«</a></li> <li><a href="/book/81770/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><a href="/book/62910/" title="无限先知" target="_blank">无限先知</a></li> <li><a href="/book/3207/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><a href="/book/70039/" title="­‘…神制卡å¸? target="_blank">­‘…神制卡å¸?/a></li> <li><a href="/book/628/" title="无敌剑域" target="_blank">无敌剑域</a></li> <li><a href="/book/3263/" title="造化之王" target="_blank">造化之王</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/59535/" title="巫师不朽" target="_blank">巫师不朽</a></li> <li><a href="/book/50778/" title="圣墟" target="_blank">圣墟</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/143124/" title="¼œžé­”ä¹? target="_blank">¼œžé­”ä¹?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/xuanhuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="bTD_L"/> </td> <td class="bTB" align="middle"> <span class="btitle">武侠修真ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="bTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="bTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc2-1" onclick="ChangeDateTab('2','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc2-2" onclick="ChangeDateTab('2','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc2-3" onclick="ChangeDateTab('2','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb2-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/56582/" title="凌霄之上" target="_blank">凌霄之上</a></li> <li><a href="/book/22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/book/51824/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/book/58786/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/4779/" title="偷香高手" target="_blank">偷香高手</a></li> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/67471/" title="拜师九叔" target="_blank">拜师九叔</a></li> <li><a href="/book/50143/" title="永恒圣王" target="_blank">永恒圣王</a></li> <li><a href="/book/67387/" title="逆天仙尊" target="_blank">逆天仙尊</a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/57552/" title="逆天¼œžå¦ƒè‡³ä¸Š" target="_blank">逆天¼œžå¦ƒè‡³ä¸Š</a></li> <li><a href="/book/63053/" title="天下½W¬ä¹" target="_blank">天下½W¬ä¹</a></li> <li><a href="/book/58538/" title="无疆" target="_blank">无疆</a></li> <li><a href="/book/69335/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/book/61474/" title="学霸å…ÀLˆž®ç”œå¦? target="_blank">学霸å…ÀLˆž®ç”œå¦?/a></li> <li><a href="/book/40287/" title="喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ" target="_blank">喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ</a></li> <li><a href="/book/18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/book/75544/" title="仙魔同修" target="_blank">仙魔同修</a></li> </ul> </div> <div id="tb2-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81599/" title="恐怖修仙世ç•? target="_blank">恐怖修仙世ç•?/a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/70963/" title="仙子误‚‡ªé‡? target="_blank">仙子误‚‡ªé‡?/a></li> <li><a href="/book/58672/" title="极道天魔" target="_blank">极道天魔</a></li> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/6392/" title="执魔" target="_blank">执魔</a></li> <li><a href="/book/145635/" title="大周仙吏" target="_blank">大周仙吏</a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/138434/" title="千秋不死äº? target="_blank">千秋不死äº?/a></li> <li><a href="/book/75544/" title="仙魔同修" target="_blank">仙魔同修</a></li> <li><a href="/book/62831/" title="正版修仙" target="_blank">正版修仙</a></li> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/77833/" title="九天" target="_blank">九天</a></li> <li><a href="/book/83856/" title="西游之大å¨×ƒ¹å®? target="_blank">西游之大å¨×ƒ¹å®?/a></li> <li><a href="/book/56226/" title="一品道é—? target="_blank">一品道é—?/a></li> <li><a href="/book/128497/" title="äºÞZ»™ç™‘Ö¹´" target="_blank">äºÞZ»™ç™‘Ö¹´</a></li> <li><a href="/book/78629/" title="山野闲云" target="_blank">山野闲云</a></li> <li><a href="/book/63121/" title="兔子必须æ­? target="_blank">兔子必须æ­?/a></li> <li><a href="/book/82098/" title="醉仙è‘? target="_blank">醉仙è‘?/a></li> </ul> </div> <div id="tb2-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81599/" title="恐怖修仙世ç•? target="_blank">恐怖修仙世ç•?/a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/138434/" title="千秋不死äº? target="_blank">千秋不死äº?/a></li> <li><a href="/book/82098/" title="醉仙è‘? target="_blank">醉仙è‘?/a></li> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/77833/" title="九天" target="_blank">九天</a></li> <li><a href="/book/145635/" title="大周仙吏" target="_blank">大周仙吏</a></li> <li><a href="/book/56226/" title="一品道é—? target="_blank">一品道é—?/a></li> <li><a href="/book/70963/" title="仙子误‚‡ªé‡? target="_blank">仙子误‚‡ªé‡?/a></li> <li><a href="/book/58672/" title="极道天魔" target="_blank">极道天魔</a></li> <li><a href="/book/87602/" title="玉泉é—? target="_blank">玉泉é—?/a></li> <li><a href="/book/52055/" title="极品透视ž®ä»™åŒ? target="_blank">极品透视ž®ä»™åŒ?/a></li> <li><a href="/book/6392/" title="执魔" target="_blank">执魔</a></li> <li><a href="/book/62831/" title="正版修仙" target="_blank">正版修仙</a></li> <li><a href="/book/155002/" title="掌门仙èµ\" target="_blank">掌门仙èµ\</a></li> <li><a href="/book/63121/" title="兔子必须æ­? target="_blank">兔子必须æ­?/a></li> <li><a href="/book/127400/" title="‹zªè’之永恒天å¸? target="_blank">‹zªè’之永恒天å¸?/a></li> <li><a href="/book/51824/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/book/128497/" title="äºÞZ»™ç™‘Ö¹´" target="_blank">äºÞZ»™ç™‘Ö¹´</a></li> </ul> </div> <span><a href="/wuxiaxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸‰ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">都市­a€æƒ…小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc3-1" onclick="ChangeDateTab('3','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc3-2" onclick="ChangeDateTab('3','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc3-3" onclick="ChangeDateTab('3','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb3-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/57235/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/51840/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰?/a></li> <li><a href="/book/40020/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><a href="/book/54247/" title="桃运大相å¸? target="_blank">桃运大相å¸?/a></li> <li><a href="/book/9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/book/771/" title="­‘…çñ”å…늎‹" target="_blank">­‘…çñ”å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/62017/" title="护花高手在都å¸? target="_blank">护花高手在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/59101/" title="都市之修仙归æ? target="_blank">都市之修仙归æ?/a></li> <li><a href="/book/59128/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/book/62874/" title="¼œžå·¥" target="_blank">¼œžå·¥</a></li> <li><a href="/book/1344/" title="极品全能学生" target="_blank">极品全能学生</a></li> <li><a href="/book/59113/" title="我èín上有条龙" target="_blank">我èín上有条龙</a></li> <li><a href="/book/65065/" title="½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—? target="_blank">½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—?/a></li> <li><a href="/book/4411/" title="专职保镖" target="_blank">专职保镖</a></li> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> </ul> </div> <div id="tb3-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/150897/" title="虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚" target="_blank">虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/57725/" title="狂探" target="_blank">狂探</a></li> <li><a href="/book/111110/" title="万族之劫" target="_blank">万族之劫</a></li> <li><a href="/book/78396/" title="天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸? target="_blank">天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸?/a></li> <li><a href="/book/78262/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/book/43023/" title="¾ŸŽé£Ÿä¾›åº”å•? target="_blank">¾ŸŽé£Ÿä¾›åº”å•?/a></li> <li><a href="/book/81892/" title="妖孽仙皇在都å¸? target="_blank">妖孽仙皇在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/81294/" title="无限¼œžè£…在都å¸? target="_blank">无限¼œžè£…在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/56288/" title="捡个校花做老婆" target="_blank">捡个校花做老婆</a></li> <li><a href="/book/9818/" title="­‘…çñ”怪兽工厂" target="_blank">­‘…çñ”怪兽工厂</a></li> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/59204/" title="全能跨界çŽ? target="_blank">全能跨界çŽ?/a></li> <li><a href="/book/54863/" title="最强神åŒÀL؜都市" target="_blank">最强神åŒÀL؜都市</a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/55711/" title="¾ŸŽåˆ©åšèƒ¦å¯Œähç”? target="_blank">¾ŸŽåˆ©åšèƒ¦å¯Œähç”?/a></li> <li><a href="/book/55599/" title="宠物天王" target="_blank">宠物天王</a></li> <li><a href="/book/79777/" title="都市¼œžçñ”弃少" target="_blank">都市¼œžçñ”弃少</a></li> <li><a href="/book/66752/" title="左道旁门" target="_blank">左道旁门</a></li> </ul> </div> <div id="tb3-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/150897/" title="虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚" target="_blank">虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚</a></li> <li><a href="/book/157768/" title="我的光媄òq´ä»£" target="_blank">我的光媄òq´ä»£</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/78868/" title="重生之网¾lœäº‰éœ? target="_blank">重生之网¾lœäº‰éœ?/a></li> <li><a href="/book/43023/" title="¾ŸŽé£Ÿä¾›åº”å•? target="_blank">¾ŸŽé£Ÿä¾›åº”å•?/a></li> <li><a href="/book/57725/" title="狂探" target="_blank">狂探</a></li> <li><a href="/book/81892/" title="妖孽仙皇在都å¸? target="_blank">妖孽仙皇在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/54036/" title="我可以变成鱼" target="_blank">我可以变成鱼</a></li> <li><a href="/book/62874/" title="¼œžå·¥" target="_blank">¼œžå·¥</a></li> <li><a href="/book/9818/" title="­‘…çñ”怪兽工厂" target="_blank">­‘…çñ”怪兽工厂</a></li> <li><a href="/book/62976/" title="我真的长生不è€? target="_blank">我真的长生不è€?/a></li> <li><a href="/book/55754/" title="¾l§æ‰¿ä¸¤ä¸‡äº? target="_blank">¾l§æ‰¿ä¸¤ä¸‡äº?/a></li> <li><a href="/book/78396/" title="天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸? target="_blank">天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸?/a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/111110/" title="万族之劫" target="_blank">万族之劫</a></li> <li><a href="/book/82371/" title="¼œ–传土豪¾pȝ»Ÿ" target="_blank">¼œ–传土豪¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/82133/" title="¾ŸŽåˆ©åšä¼ å¥‡ähç”? target="_blank">¾ŸŽåˆ©åšä¼ å¥‡ähç”?/a></li> <li><a href="/book/55711/" title="¾ŸŽåˆ©åšèƒ¦å¯Œähç”? target="_blank">¾ŸŽåˆ©åšèƒ¦å¯Œähç”?/a></li> <li><a href="/book/829/" title="火爆åŒÕd°‘" target="_blank">火爆åŒÕd°‘</a></li> </ul> </div> <span><a href="/dushixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å››ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="gTD_L"/> </td> <td class="gTB" align="middle"> <span class="btitle">历史军事ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="gTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="gTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc4-1" onclick="ChangeDateTab('4','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc4-2" onclick="ChangeDateTab('4','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc4-3" onclick="ChangeDateTab('4','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb4-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/79121/" title="¾lˆæžçŒŽæ€" target="_blank">¾lˆæžçŒŽæ€</a></li> <li><a href="/book/63068/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/book/51224/" title="独断大明" target="_blank">独断大明</a></li> <li><a href="/book/6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/book/58869/" title="汉乡" target="_blank">汉乡</a></li> <li><a href="/book/59142/" title="间谍的战äº? target="_blank">间谍的战äº?/a></li> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/69373/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/book/24454/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/64665/" title="上品寒士" target="_blank">上品寒士</a></li> <li><a href="/book/52779/" title="逍遥ž®ä¹¦ç”? target="_blank">逍遥ž®ä¹¦ç”?/a></li> <li><a href="/book/50660/" title="抗战之第十班" target="_blank">抗战之第十班</a></li> <li><a href="/book/61281/" title="¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹? target="_blank">¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹?/a></li> <li><a href="/book/3720/" title="¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›? target="_blank">¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›?/a></li> <li><a href="/book/55861/" title="大唐贞观½W¬ä¸€¾U¨ç»”" target="_blank">大唐贞观½W¬ä¸€¾U¨ç»”</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/3720/" title="¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›? target="_blank">¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›?/a></li> <li><a href="/book/61281/" title="¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹? target="_blank">¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹?/a></li> <li><a href="/book/82017/" title="贞观贤王" target="_blank">贞观贤王</a></li> <li><a href="/book/81642/" title="寒门¼œ¸å®³" target="_blank">寒门¼œ¸å®³</a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/83211/" title="无双庶子" target="_blank">无双庶子</a></li> <li><a href="/book/3797/" title="大唐½W¬ä¸€ž®? target="_blank">大唐½W¬ä¸€ž®?/a></li> <li><a href="/book/81774/" title="‹¹´è¡€é€ƒå…µ" target="_blank">‹¹´è¡€é€ƒå…µ</a></li> <li><a href="/book/79121/" title="¾lˆæžçŒŽæ€" target="_blank">¾lˆæžçŒŽæ€</a></li> <li><a href="/book/70031/" title="世子的崛èµ? target="_blank">世子的崛èµ?/a></li> <li><a href="/book/81440/" title="我在¿U¦æœå½“神‹‚? target="_blank">我在¿U¦æœå½“神‹‚?/a></li> <li><a href="/book/44872/" title="钢铁皇朝" target="_blank">钢铁皇朝</a></li> <li><a href="/book/62302/" title="覆汉" target="_blank">覆汉</a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/62141/" title="惊雷" target="_blank">惊雷</a></li> <li><a href="/book/83530/" title="败家子的逍遥人生" target="_blank">败家子的逍遥人生</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/82017/" title="贞观贤王" target="_blank">贞观贤王</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/83339/" title="大明‹¹åŒª" target="_blank">大明‹¹åŒª</a></li> <li><a href="/book/61281/" title="¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹? target="_blank">¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹?/a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/81440/" title="我在¿U¦æœå½“神‹‚? target="_blank">我在¿U¦æœå½“神‹‚?/a></li> <li><a href="/book/101066/" title="庶族无名" target="_blank">庶族无名</a></li> <li><a href="/book/81642/" title="寒门¼œ¸å®³" target="_blank">寒门¼œ¸å®³</a></li> <li><a href="/book/3720/" title="¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›? target="_blank">¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›?/a></li> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/83211/" title="无双庶子" target="_blank">无双庶子</a></li> <li><a href="/book/83546/" title="大唐好相å…? target="_blank">大唐好相å…?/a></li> <li><a href="/book/134100/" title="重生之老子是皇å¸? target="_blank">重生之老子是皇å¸?/a></li> <li><a href="/book/115115/" title="强秦" target="_blank">强秦</a></li> <li><a href="/book/103186/" title="君äÍ三国之无双帝çŽ? target="_blank">君äÍ三国之无双帝çŽ?/a></li> <li><a href="/book/57803/" title="汉祚高门" target="_blank">汉祚高门</a></li> <li><a href="/book/3511/" title="明末苍茫" target="_blank">明末苍茫</a></li> <li><a href="/book/83530/" title="败家子的逍遥人生" target="_blank">败家子的逍遥人生</a></li> </ul> </div> <span><a href="/lishixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒè¡Œå¼€å§?--> <div style="clear:both;"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äº”个!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">¾|‘游竞技ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc5-1" onclick="ChangeDateTab('5','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc5-2" onclick="ChangeDateTab('5','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc5-3" onclick="ChangeDateTab('5','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb5-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/57888/" title="极品捉鬼¾pȝ»Ÿ" target="_blank">极品捉鬼¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/62075/" title="深夜书屋" target="_blank">深夜书屋</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/23365/" title="希灵帝国" target="_blank">希灵帝国</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/62775/" title="我当道士那些òq? target="_blank">我当道士那些òq?/a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/book/9677/" title="å½Þp§†ä¸–界冒险è®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界冒险è®?/a></li> <li><a href="/book/77824/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/book/72804/" title="诸界末日在线" target="_blank">诸界末日在线</a></li> <li><a href="/book/4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/66031/" title="¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€? target="_blank">¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€?/a></li> <li><a href="/book/81971/" title="万界圆梦å¸? target="_blank">万界圆梦å¸?/a></li> <li><a href="/book/58268/" title="末世之全能大å¸? target="_blank">末世之全能大å¸?/a></li> <li><a href="/book/66920/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> </ul></div> <div id="tb5-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/76822/" title="征战乐园" target="_blank">征战乐园</a></li> <li><a href="/book/58895/" title="文化入äçR异世ç•? target="_blank">文化入äçR异世ç•?/a></li> <li><a href="/book/72804/" title="诸界末日在线" target="_blank">诸界末日在线</a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/81971/" title="万界圆梦å¸? target="_blank">万界圆梦å¸?/a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/48347/" title="™ì”法¿Uæ—å¤§ç©¿­‘? target="_blank">™ì”法¿Uæ—å¤§ç©¿­‘?/a></li> <li><a href="/book/55943/" title="电媄的世ç•? target="_blank">电媄的世ç•?/a></li> <li><a href="/book/81604/" title="万界武侠大冒é™? target="_blank">万界武侠大冒é™?/a></li> <li><a href="/book/79553/" title="¿U‘技之全球垄æ–? target="_blank">¿U‘技之全球垄æ–?/a></li> <li><a href="/book/59574/" title="末世之深渊召唤师" target="_blank">末世之深渊召唤师</a></li> <li><a href="/book/83341/" title="万界修炼åŸ? target="_blank">万界修炼åŸ?/a></li> <li><a href="/book/82419/" title="从精武英雄开å§? target="_blank">从精武英雄开å§?/a></li> <li><a href="/book/152876/" title="我老婆是邪¼œ? target="_blank">我老婆是邪¼œ?/a></li> <li><a href="/book/81366/" title="我的一天有48ž®æ—¶" target="_blank">我的一天有48ž®æ—¶</a></li> </ul> </div> <div id="tb5-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/58895/" title="文化入äçR异世ç•? target="_blank">文化入äçR异世ç•?/a></li> <li><a href="/book/76822/" title="征战乐园" target="_blank">征战乐园</a></li> <li><a href="/book/81206/" title="星际之全能进åŒ? target="_blank">星际之全能进åŒ?/a></li> <li><a href="/book/34698/" title="光脑武尊" target="_blank">光脑武尊</a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/72804/" title="诸界末日在线" target="_blank">诸界末日在线</a></li> <li><a href="/book/123865/" title="我能打破‹Æ¡å…ƒå£? target="_blank">我能打破‹Æ¡å…ƒå£?/a></li> <li><a href="/book/152876/" title="我老婆是邪¼œ? target="_blank">我老婆是邪¼œ?/a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/48347/" title="™ì”法¿Uæ—å¤§ç©¿­‘? target="_blank">™ì”法¿Uæ—å¤§ç©¿­‘?/a></li> <li><a href="/book/81266/" title="捡到一个末世世ç•? target="_blank">捡到一个末世世ç•?/a></li> <li><a href="/book/1311/" title="无限潜能" target="_blank">无限潜能</a></li> <li><a href="/book/130797/" title="轮盘世界" target="_blank">轮盘世界</a></li> <li><a href="/book/58347/" title="最强齐天大åœ? target="_blank">最强齐天大åœ?/a></li> <li><a href="/book/66031/" title="¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€? target="_blank">¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/wangyouxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…­ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">¿U‘å‰ò灵异ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc6-1" onclick="ChangeDateTab('6','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc6-2" onclick="ChangeDateTab('6','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc6-3" onclick="ChangeDateTab('6','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb6-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/book/55919/" title="¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯? target="_blank">¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/57914/" title="¾|‘游之召唤王" target="_blank">¾|‘游之召唤王</a></li> <li><a href="/book/65063/" title="蜀å±? target="_blank">蜀å±?/a></li> <li><a href="/book/65219/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/16786/" title="¾|‘游之纵横天ä¸? target="_blank">¾|‘游之纵横天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/83199/" title="我的æ·äh²ŒåŸ? target="_blank">我的æ·äh²ŒåŸ?/a></li> <li><a href="/book/59167/" title="领主之兵伐天ä¸? target="_blank">领主之兵伐天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/79489/" title="¾l¿èŒµå‚»è…°" target="_blank">¾l¿èŒµå‚»è…°</a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/72265/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/book/65089/" title="­‘…çñ”ç›—è´¼" target="_blank">­‘…çñ”ç›—è´¼</a></li> <li><a href="/book/78614/" title="峡谷正能é‡? target="_blank">峡谷正能é‡?/a></li> <li><a href="/book/59174/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/book/81880/" title="我不惛_½“老大" target="_blank">我不惛_½“老大</a></li> <li><a href="/book/63526/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> </ul></div> <div id="tb6-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/5173/" title="¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸? target="_blank">¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸?/a></li> <li><a href="/book/59174/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/book/79489/" title="¾l¿èŒµå‚»è…°" target="_blank">¾l¿èŒµå‚»è…°</a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/87544/" title="我能无限释放大招" target="_blank">我能无限释放大招</a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/81880/" title="我不惛_½“老大" target="_blank">我不惛_½“老大</a></li> <li><a href="/book/116175/" title="轮回大劫ä¸? target="_blank">轮回大劫ä¸?/a></li> <li><a href="/book/61411/" title="天行" target="_blank">天行</a></li> <li><a href="/book/83199/" title="我的æ·äh²ŒåŸ? target="_blank">我的æ·äh²ŒåŸ?/a></li> <li><a href="/book/82268/" title="狩魔猎äh和他的小å±? target="_blank">狩魔猎äh和他的小å±?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/101643/" title="˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ? target="_blank">˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ?/a></li> <li><a href="/book/78614/" title="峡谷正能é‡? target="_blank">峡谷正能é‡?/a></li> <li><a href="/book/93883/" title="最强妖é”? target="_blank">最强妖é”?/a></li> <li><a href="/book/100782/" title="从道果开å§? target="_blank">从道果开å§?/a></li> <li><a href="/book/81306/" title="三国降äÍçŽîC¸–" target="_blank">三国降äÍçŽîC¸–</a></li> <li><a href="/book/81478/" title="NBA最å¼ÞZ¸»æ•? target="_blank">NBA最å¼ÞZ¸»æ•?/a></li> <li><a href="/book/59167/" title="领主之兵伐天ä¸? target="_blank">领主之兵伐天ä¸?/a></li> </ul></div> <div id="tb6-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81282/" title="¾|‘游之神荒世ç•? target="_blank">¾|‘游之神荒世ç•?/a></li> <li><a href="/book/87544/" title="我能无限释放大招" target="_blank">我能无限释放大招</a></li> <li><a href="/book/5173/" title="¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸? target="_blank">¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸?/a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/82268/" title="狩魔猎äh和他的小å±? target="_blank">狩魔猎äh和他的小å±?/a></li> <li><a href="/book/59174/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/book/148765/" title="我真的是个内¾U? target="_blank">我真的是个内¾U?/a></li> <li><a href="/book/84069/" title="我是òq•åŽå¤§ä{" target="_blank">我是òq•åŽå¤§ä{</a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/82416/" title="游戏å¨×ƒ¹å¸å›½" target="_blank">游戏å¨×ƒ¹å¸å›½</a></li> <li><a href="/book/5304/" title="创世‹‚çŽ‹" target="_blank">创世‹‚çŽ‹</a></li> <li><a href="/book/101643/" title="˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ? target="_blank">˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ?/a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/86437/" title="梦å‰ò西游之神坑系¾l? target="_blank">梦å‰ò西游之神坑系¾l?/a></li> <li><a href="/book/61411/" title="天行" target="_blank">天行</a></li> <li><a href="/book/90051/" title="¾|‘游之洪荒战¾U? target="_blank">¾|‘游之洪荒战¾U?/a></li> <li><a href="/book/6554/" title="枪械ä¸Õd®°" target="_blank">枪械ä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/book/154961/" title="我的未婚å¦ÀL˜¯ä¸ÀL’­" target="_blank">我的未婚å¦ÀL˜¯ä¸ÀL’­</a></li> <li><a href="/book/127980/" title="从绝地求生开始无æ•? target="_blank">从绝地求生开始无æ•?/a></li> <li><a href="/book/63811/" title="­‘³çƒä¹‹é“" target="_blank">­‘³çƒä¹‹é“</a></li> </ul></div> <span><a href="/kehuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸ƒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">全本ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc11-1" onclick="ChangeDateTab(11,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc11-2" onclick="ChangeDateTab(11,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc11-3" onclick="ChangeDateTab(11,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb11-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul></div> <div id="tb11-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul> </div> <div id="tb11-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…«ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">所有小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc12-1" onclick="ChangeDateTab(12,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc12-2" onclick="ChangeDateTab(12,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc12-3" onclick="ChangeDateTab(12,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb12-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/57235/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/2940/" title="都市奇门åŒÕdœ£" target="_blank">都市奇门åŒÕdœ£</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/61964/" title="æîC¼¼å¯’光遇骄é˜? target="_blank">æîC¼¼å¯’光遇骄é˜?/a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/62027/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/book/77011/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> </ul></div> <div id="tb12-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/120094/" title="药妃在上" target="_blank">药妃在上</a></li> <li><a href="/book/81599/" title="恐怖修仙世ç•? target="_blank">恐怖修仙世ç•?/a></li> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/76175/" title="å¿«ç©¿æ”ȝ•¥åQŒç—…娇男主,宠翻天!" target="_blank">å¿«ç©¿æ”ȝ•¥åQŒç—…娇男主,宠翻天!</a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/75985/" title="重生八零òqß_¼šå…늎‹çš„异能媳å¦? target="_blank">重生八零òqß_¼šå…늎‹çš„异能媳å¦?/a></li> <li><a href="/book/57943/" title="我修的可能是假仙" target="_blank">我修的可能是假仙</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/70095/" title="一剑独ž®? target="_blank">一剑独ž®?/a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/90793/" title="重生六零òq´ä»£æœ‰ç©ºé—? target="_blank">重生六零òq´ä»£æœ‰ç©ºé—?/a></li> </ul></div> <div id="tb12-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/81599/" title="恐怖修仙世ç•? target="_blank">恐怖修仙世ç•?/a></li> <li><a href="/book/75985/" title="重生八零òqß_¼šå…늎‹çš„异能媳å¦? target="_blank">重生八零òqß_¼šå…늎‹çš„异能媳å¦?/a></li> <li><a href="/book/120094/" title="药妃在上" target="_blank">药妃在上</a></li> <li><a href="/book/57943/" title="我修的可能是假仙" target="_blank">我修的可能是假仙</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/76175/" title="å¿«ç©¿æ”ȝ•¥åQŒç—…娇男主,宠翻天!" target="_blank">å¿«ç©¿æ”ȝ•¥åQŒç—…娇男主,宠翻天!</a></li> <li><a href="/book/78995/" title="我的房分你一å? target="_blank">我的房分你一å?/a></li> <li><a href="/book/70095/" title="一剑独ž®? target="_blank">一剑独ž®?/a></li> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/150897/" title="虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚" target="_blank">虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚</a></li> <li><a href="/book/3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> </ul></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="footer"> <div class="footer_link"></div> <div class="footer_cont"> <script>footer();</script> </div> </div> </div> <a href="http://www.255830.tw/"><span class="STYLE1">°ÄÃÅÈ«²¿ÍøÖ·ÓéÀÖ³¡</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>